Sejf

sejf logo

 Skupina Sejf vznikla v roce 1971. Patřila v polovině sedmdesátých let
k nejoblíbenějším a nejfrekventovanějším v tehdejším Západočeském kraji. Svou činnost končí 29.6.1988 koncertem v lidovém domě v Blovicích.

Sejf foto1 tlačítko
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich